NHG Geaccrediteerd – Huisartsenpraktijk de Kompe – Gorredijk
Huisartsen Gorredijk
Huisartsenpraktijk de Kompe Burg. Selhorststraat 12 8401PA Gorredijk

NHG Geaccrediteerd

Sinds 2009 is huisartsenpraktijk De Kompe NHG geaccrediteerd. Dit NHG-keurmerk betekent dat wij verantwoorde reguliere huisartsgeneeskundige zorg leveren, volgens de landelijke normen van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Het keurmerk laat zien dat wij waarde hechten aan kwaliteit en de beste zorg willen leveren. Jaarlijks wordt getoetst of De Kompe nog voldoet aan de vastgestelde normen en of de gestelde verbeterplannen worden gehaald. Zodoende hebben wij blijvende en continue aandacht voor de zorg aan u als patiënt en verbeteren die waar nodig.

Als u ideeën, opmerkingen of klachten heeft over De Kompe, laat het ons dan weten, zodat we er iets mee kunnen doen.